Online boekhouden, dat is zo moeilijk toch niet?

Tegenwoordig wordt iemand geacht alles te kunnen, enorm veel ballen hoog te kunnen houden. Dat is lang niet altijd makkelijk. Hoewel het niet altijd makkelijk is om alle ballen hoog te houden wordt er nog steeds gedacht dat ieder mens de – naar wat men vindt – makkelijkste dingen onder de knie te hebben. Waarom blijkt dan het tegenovergestelde? Wel, een mooi voorbeeld is die van het online boekhouden. Ik mocht een onderzoek doen en gebruikte daarbij de website offective.nl.
Na een tweejarig onderzoek vanuit mijn studie weet ik zeker: online boekhouden is nog zo makkelijker niet. Dat vind ik, maar vele anderen vinden dit ook. Ik werd compleet voor het blok gezet toen ik de taak kreeg dit aan te tonen, onervaren als ik was.

Wat was dan de uitkomst?

De uitkomst was dat verschillende mensen met zeven onderwerpen te maken kregen. De drie belangrijkste zal ik zo toelichten. Daarnaast werden de mensen in drie groepen verdeeld. Mensen die het middelbaar beroeps onderwijs hadden gevolgd en wel online boekhouden hadden gehad. Naast deze eerste groep mensen was er een groep van mensen die weliswaar het hoger beroeps onderwijs hadden gevolgd maar met boekhouden nog nooit te maken hadden gekregen. De laatste groep was een groep ouderen die al jarenlange ervaring hadden met online boekhouden. Zij waren dan ook op niveau en de verwachting was dat zij foutloos door de periode heen zouden gaan. Je hoort het misschien al, deze aanname klopte niet. De aannames waren dat deze groep het allerbeste presteerde en zij waren zelf ook van mening dat zij foutloos door de periode zouden komen. Dit klopte niet. Deze groep was niet alleen te zelfverzekerd, ook bleek het boekhouden helemaal niet zo makkelijk als gedacht. Deze groep had dan wel jarenlange ervaring, dit kwam niet terug in de resultaten van het onderzoek. En daar waren zij ook van onder de indruk.

Online boekhouden vergt toch heel wat oefening

Oefening baart kunst, dat blijkt ook hier. Er werd gezegd, vooral door de derde groep, online boekhouden is een eitje. Wij doen dit dan al wel jaren, iedereen die kan lezen en schrijven is in staat om online aan boekhouden te doen. Dit demotiveerde de andere twee groepen niet alleen, het bleek dus ook nog eens zo te zijn dat deze stelling niet klopte. Iedereen kan leren boekhouden, dat betekent niet dat iedereen het kan en ervaring is hier dus niet de belangrijkste factor. Dit is slechts een klein deel van het onderzoek, het onderzoek wees nog veel meer uit. Namelijk dat leeftijd wel degelijk verschil uitmaakt. De groep die ouder was kon zich een stuk minder concentreren dan de andere jonge mensen. Een goed begin is het halve werk, maar concentratie speelt ook een aanzienlijke rol als het gaat om prestaties.
 
Wat het onderzoek vooral uitwijst is:
  • Het is van belang dieper te kijken dan alleen ervaring op een CV
  • Niet alles is te verklaren door jarenlange ervaring
  • Leeftijd speelt wel degelijk een rol als het gaat om concentratie 
  • Offective
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn