Traumaverwerking

TraumaverwerkingSommige mensen kunnen behoefte hebben aan Traumaverwerking. Soms weten ze zelf heel goed dat het een trauma is dat hun klachten veroorzaakt, in andere gevallen is dit lang niet zo duidelijk. Als het wel duidelijk is, dan gaat het vaak om iets dat kortgeleden is voorgevallen. Je kunt dan denken aan een ongeluk dat je hebt gezien of zelf hebt meegemaakt of iets anders heftigs dat jou persoonlijk is overkomen in de laatste jaren. Vaak is het dan wel duidelijk dat klachten die jij ervaart daar toe te herleiden zijn. Traumaverwerking kan echter ook nodig zijn voor zaken die zich al veel eerder hebben voorgedaan en waarvan jij je zelf misschien niet eens kunt herinneren dat het ooit gebeurd is. Dat jij er geen actieve herinnering aan hebt, wil echter niet zeggen dat het geen impact op jou heeft gehad. Dit kan onbewust juist een enorme impact hebben gehad en als je er mee aan de slag gaat, dan zul je opeens merken dat heel veel zaken, zowel fysiek als geestelijk, hier naar te herleiden zijn. Traumaverwerking kan dan ook helpen om problemen waar jij jarenlang last van hebt gehad en waar je maar geen oorzaak voor kon vinden op te lossen.

Traumaverwerking helpt

Als het gaat om Traumaverwerking bij zaken waar jij zelf geen herinnering aan hebt, waar moet je dan aan denken? Een eerste categorie van trauma’s zijn de zaken die je meegemaakt hebt rond je geboorte. Dit klinkt vreemd, want je denkt dat jij dit niet bewust meegemaakt hebt, maar toch heeft dit invloed op jou. Je kunt dan denken aan zaken als:

  • geboren worden met de navelstreng om je hals
  • postnatale depressie van je moeder
  • alleengeboren tweeling
  • adoptie
  • niet gewenst zijn als kind

Traumaverwerking in deze gevallen is nodig, omdat dergelijke zaken gewoon veel invloed op je hebben. Werd jij geboren met de navelstreng om je nek, dan kan dit een overlevingsmechanisme bij jou in gang gezet hebben. Op dat moment was dat natuurlijk ontzettend nuttig, maar later in jouw leven kan het je aardig in de weg gaan zitten. Als jouw moeder ongewenst zwanger is geworden van jou, als jij niet gewenst was, dan kan dit ook in jouw systeem zijn gaan zitten. Ondanks dat je weet dat je ouders na je geboorte zeker van je hebben gehouden, kan er toch een diep geworteld gevoel van ongewenstheid in je zitten. En zo kunnen er dus diverse zaken zijn waar jij je niet direct bewust van bent, maar die wel grote invloed op jou kunnen hebben. Traumaverwerking kan dan uitkomst bieden!

Trans-generationele trauma’s

Traumaverwerking kan niet alleen nodig zijn bij zaken rond de geboorte, maar ook vanwege zaken die van generatie op generatie doorgegeven worden. Dit klinkt misschien nog vreemder, maar als jouw voorouders iets erg heftigs hebben meegemaakt, zoals een hevige oorlog of slavernij, dan is dit iets wat in hun systeem is geslopen. Onbewust wordt dit steeds weer aan een volgende generatie doorgegeven, wat uiteindelijk jouw leven negatief kan beïnvloeden. Traumaverwerking kan helpen om dit effect te verbreken, kan ervoor zorgen dat het bij jou stopt. Wil je hier meer over weten of wil jij je laten behandelen? Dan kun je hiervoor niet op heel veel plekken terecht, er zijn niet veel coaches die voor dergelijke zaken open staan. Een coach waar je wel heel goed terecht kunt, is Joke Lamers van praktijk To Be Me. Bij welke zaken zij jou allemaal kan helpen, kun je vinden op haar site ToBeMe. Hier kun je ook haar contactgegevens vinden, zodat je met haar kunt overleggen of zij jou kan helpen bij jouw Traumaverwerking.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn